Poselství Velikonoc 2018

Milí přátelé Jsou tu Velikonoce, svátky, které provází řada folklorních a prastarých zvyků, barvení kraslic, pomlázka. V církevní tradici je důležitá noc z Bílé soboty na Boží hod, jinak řečeno Velká noc, proto Velikonoce. O této noci a v následujících dnech slavíme Ježíšovo zmrtvýchvstání. Na tyto nejdůležitější křesťanské svátky se připravujeme čtyřicetidenní postní dobou. V […]