Od 3.5.2021 do odvolání budou po dobu rekonstrukce farního kostela sv. Jiljí v Hořovicích mše i ostatní pořady probíhat v kostele Nejsvětější Trojice na Palackého náměstí !

11horovicej4

kostel sv. Jiljí, Hořovice

Kostel pochází pravděpodobně z první poloviny 13. století, kdy Hořovice patřily rodu Žirotínů. První písemná zmínka o něm pochází z roku 1321, kdy Plichta ze Žirotína s bratry Jarkem a Habartem darovali klariskám v Panenském Týnci jeho podací právo.

trojice

kostel Nejsvětější Trojice, Hořovice

Barokní kostel z r. 1674, vystavěn řádem theatinů. Jednolodní obdélná stavba s půlkruhově ukončeným presbytářem. Vybavený a vysvěcený r. 1697. Hlavní oltář z r. 1725, zdobený obrazem P. Marie se čtrnácti sv. pomocníky.

sv_ondrej_4 (1)

kostel svatého Ondřeje, Lochovice

Dokončen r. 1654 z ruin bývalého kostela svatého Stanislava, jenž byl zničen švédskými vojsky. J Zařízení svatyně je převážně rokokové, pouze oltář je barokní.

sv_mikulas

kostel svatého Mikuláše, Praskolesy

Sakrální areál románského původu upravený nejprve goticky a v 17. a 18. století barokně. Pozoruhodný areál velmi starého založení s kostelem románského založení, gotickou kaplí sv. Vojtěcha, barokní márnicí v ose a zastřešeným schodištěm. 

mrtnik

kostel Narození Panny Marie, Mrtník

Výrazným důvodem ke vzniku kostela byl charakter zdejšího osídlení. Nejednalo se o tradiční podhorské vesnice s mnoha zemědělskými usedlostmi, ale šlo o osady řemeslníků, ve kterých přebývali především hutníci, horníci či uhlíři, kteří od zdejších pánů pozemky dostali právě z důvodu nedalekých dolů.

Lhotka

kaple sv. Anny, Lhotka

Na hlavním oltáři je obraz Sv. Anny a pod ním obraz s rodinnou scénou nemocných dětí u nichž se modlí kněz a rodiče. V kapli jsou rovněž osazeny dodnes provozuschopné varhany. 1.11. 1995 byla kaple pro veřejnost uzavřena a začala její stavební obnova. Finančně se na stavební opravě podíleli jak soukromí dárci, Obecní úřad Lhotka a Pražské arcibiskupství, jež je vlastníkem kaple.

Kontakt

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST HOŘOVICE
Vísecká 887/3
Hořovice
268 01
Vikariát: BEROUN

IČ: 69057087
BANKOVNÍ SPOJENÍ: 0362926329/0800
P. Mgr. Stefan Wojdyla
e-mail.: s.wojdyla@seznam.cz
mob.: 602 693 767

Farnost

Běštín • Bezdědice • Felbabka • Hořovice • Hostomice • Hvozdec • Chaloupky • Chlustina • Jivina • Kleštěnice • Kočvary • Komárov • Kotopeky • Kvaň • Lhotka • Libomyšl • Lochovice • Malá Víska • Olešná • Osek • Otmíče • Podluhy • Praskolesy • Rpety • Sedlec • Stašov • Tihava • Tlustice • Zaječov • Žebrák