Lochovice​, kostel svatého Ondřeje

Dokončen r. 1654 z ruin bývalého kostela svatého Stanislava, jenž byl zničen švédskými vojsky. Jednolodní obdélná stavba s polygonálním presbytářem, se západní hranolovou věží, při níž je schodišťový přístavek. Zařízení svatyně je převážně rokokové, pouze oltář je barokní.