Praskolesy​, kostel svatého Mikuláše

Sakrální areál románského původu upravený nejprve goticky a v 17. a 18. století barokně. Pozoruhodný areál velmi starého založení s kostelem románského založení, gotickou kaplí sv. Vojtěcha, barokní márnicí v ose a zastřešeným schodištěm. Kostel se nalézá na mírném návrší v jádru obce jižně od návsi. Jižně od kostela je situována kaple sv. Prokopa obdélného půdorysu s trojbokým závěrem. Při SV straně areálu je k ohradní zdi přisazena z vnější strany budova márnice čtvercového půdorysu. Celý areál vymezuje ohradní zeď s původní branou na západní straně. Kryté schodiště stoupá po severní straně svahu a připojuje se k ohradní zdi hřbitova. Je vymezeno obvodovou zdí a zastřešeno. U paty schodiště se nalézá pamětní litinový kříž na kamenném podstavci. Předmětem ochrany je kostel, kaple sv. Prokopa, márnice, ohradní zeď, kryté schodiště, litinový kříž a pozemek vymezeného areálu.