Poselství Velikonoc 2018

Milí přátelé
Jsou tu Velikonoce, svátky, které provází řada folklorních a prastarých zvyků, barvení kraslic,
pomlázka. V církevní tradici je důležitá noc z Bílé soboty na Boží hod, jinak řečeno Velká
noc, proto Velikonoce. O této noci a v následujících dnech slavíme Ježíšovo zmrtvýchvstání.
Na tyto nejdůležitější křesťanské svátky se připravujeme čtyřicetidenní postní dobou. V jejím
závěru, o Zeleném čtvrtku, si připomínáme Ježíšovu poslední večeři s učedníky. Následuje
Velký pátek, den Ježíšova umučení a pak, jak jsem již zmínil, začínají v sobotu v noci
Velikonoce. Od Velkého pátku až do bohoslužby v sobotu večer se po celém světě neslouží
mše svatá, jakoby v té chvíli byla každá slova navíc. Je tu veliké mlčení, očekávání. Za
mlčení zvonů a celé církve, se soustřeďujeme jen na modlitby, na rozjímání o tom, který nás
tolik miloval, že za nás položil svůj život. V záplavě slov, hudby, malicherných zpráv,
vydávaných za životně důležité, mnohdy člověk přeslechne Boží hlas. Proto je dobré občas
zmlknout, ztišit se a zkusit naslouchat. Můžeme pak snáze přijít na to, co je skutečně důležité
a současně si všimnout tiché lásky těch, kdo jsou kolem nás a s námi.
Přejí požehnané dny.
Stefan Wojdyla, kněz